Литвинівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Четвер, 22.03.2018, 19:32
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню
Головна Литвинівська школа Наша Литвинівка Педагогічний колектив Гордість школи Методична робота Самоврядуання Класному керівнику Вчителям Учням Батькам Розпорядок школи Гурткова робота Прозорість Шкільний музей Шляхами подвигу та слави Пам’ятаєм, шануєм Шкільна бібліотека Охорона природи Предмет ТЕХНОЛОГІЇ Випускники школи Шкільний форум Каталог файлів Каталог сайтів Фотоальбом Інформація про сайт

Категорії розділу
Інструктаж-каб.інформатики [0]
Статут Литвинівської школи [1]
Посадові інструкції [19]
Правила внутр. розпорядку [1]
Конституція школи [1]
Загальна документація [80]
Атестація школи,критерії оцінювання [1]
Документація бібліотеки [12]

Освітянські ресурси


Фотоальбом

Наше опитування
Оцініть наш сайт
javascript:// javascript://
Всього відповідей: 1629

Головна » Файли » Шкільна документація » Посадові інструкції

ІНСТРУКЦІЇ вихователя і начальника літнього табору
24.10.2010, 14:37
ІНСТРУКЦІЇ вихователя і начальника літнього табору

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ВИХОВАТЕЛЯ

1. Загальні положення

1.1 Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи.

1.2 У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією).

Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вихователя є:

2.1 Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у пришкільному таборі.

2.2 Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі.

3. Посадові обов’язки

Вихователь виконує такі посадові обов’язки:

3.1 Організовує та здійснює виховання учнів.

3.2 Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання школярів.

3.3 Спільно з медичним працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров’я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному розвитку.

3.4 Організовує дотримання учнями режиму дня, організації відпочинку, залучають їх до художньої і науково-технічної творчості, роботи спортивних секцій, гуртків та інших об’єднань за інтересами.

3.5 Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, повагу до прав людини, проводить роботу профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

3.6 Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

3.7 Створює умови для безпечного здійснення відпочинку, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо - і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрути, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.

3.8 Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.9 Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів.

3.10 Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо з обов’язковою реєстрацією в журналах.

4. Права

Вихователь має право на

4.1 Захист професійної честі й гідності.

4.2 Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання своїх пояснень.

4.3 Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.4 Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.5 Вільний вибір і використання методик виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників.

5. Відповідальність

5.1 Вихователь несе відповідальність за життя і здоров’я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

5.2 За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3 За навмисно завдані школі чи учасникам відпочинку у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Вихователь:

6.1 Працює за графіком, затвердженим директором школи.

6.5 Одержує від директора школи, його заступника та начальника табору інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6 Працює у тісній взаємодії з батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями школи.

Посадова інструкція

начальника табору відпочинку з денним перебуванням

1. Загальні положення:

1.1 Начальник табору призначається директором школи.

1.2 Начальник повинен мати вищу освіту ( без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.3 Начальник підпорядковується директору школи та заступнику директора з навчально-виховної роботи.

1.4 У своїй діяльності начальник керується Конституцією і законами України, Указано Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань відпочинку і виховання учнів; правилом і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією).

1.5 Начальник табору дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції:

2.1 Опікування учнями їх вихованням і наглядом за ними під час їхнього перебування у таборі з денним перебування.

3. Посадові обов’язки:

Начальник виконує такі посадові обов’язки:

3.1 Складає план роботи і організовує виховання учні. Включає до плану роботи табору заходи еколого-натуралістичного, туристсько - краєзнавчого, художньо – естетичного та фізкультурно - спортивного напрямків.

3.2 Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби при плануванні виховної роботи.

3.3 Готує всю необхідну документацію для відкриття табору.

3.4 Складає режим роботи табору.

3.5 Підбирає обслуговуючий персонал для роботи табору (вихователів, бібліотекаря, педагога – організатора, кухаря).

3.6 Вживає заходів щодо попередження виникнення захворювань системи травлення та кишкової групи бактеріального і вірусного походження.

3.7 Планує заходи щодо формування у дітей здорового способу життя.

3.8 Забезпечує повноцінний відпочинок дітей.

3.9 Створює умови для безпечного здійснення відпочинку, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрути, наркотичних і токсичних речовин із цивільного вжитку речей

3.10 Оперативно повідомляє адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої лікарської допомоги.

3.11 Забезпечує і контролює якісне харчування дітей.

3.12 Складає графік роботи вихователів.

3.13 Контролює за дотриманням педагогами та учнями режиму роботи табору, виконання плану роботи

3.14 Проводить інструктаж вихователів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів.

3.15 Інформує управління освіти і науки райдержадміністрації про хід роботи табору у школі.

Звітує перед відділом освіти про пророблену роботу.

4. Права:

4.1 Начальник має право:

4.2 Участь в управлінні табору в порядку, який визначається Статутом школи.

4.3 Захист професійної честі і гідності.

4.4 Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

4.5 Надання вихователям під час занять обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни.

5. Відповідальність

5.1 Начальник несе відповідальність за життя і здоров’я учнів, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

5.2 За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин режиму та плану роботи табору, законних розпоряджень директора, посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, начальник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3 За навмисно завдані школі чи учням у зв’язку з виконання (не виконання) своїх посадових обов’язків збитки начальник несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.

Категорія: Посадові інструкції | Додав: SuperShturman
Переглядів: 7561 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Авторизація
Логін:
Пароль:

Гаряча лінія

Вишгородський відділ освіти:
(045-96) 5-45-48
(045-96) 2-50-29

Нове на форумі
 • Комп'ютери (28)
 • Комп'ютер і учень (42)
 • Шкільна форма (56)
 • Шкільний сайт (66)
 • Прогулювання уроків (69)
 • Ставлення до навчання (18)
 • Кондитерські вироби моєї... (90)
 • Шкільний клуб "Легі... (15)
 • Шкільні гуртки. (12)
 • Кумедні історії на урока... (57)
 • Природа нашого краю (56)
 • Інтернет в вашому житті (70)
 • Ставлення до шкільних ди... (9)
 • Спорт (207)
 • Яке місце посідає у вашо... (37)
 • Пропозиції по удосконале... (51)
 • Перли вчителів (17)

 • Нові користувачі
  аріна
  Дрозденко
  ok
  DK

  Пошук

  Друзі сайту

  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Сайт відвідали
  ADMIN, LnChernysh

  Литвинівка © 2018Сайт створено у системі uCoz